...

0) Vad är HPA-modellen? – Digitalt webinar via Zoom. Den 3/6 kl.19.00-20.00 (kostnadsfritt)

kr0.00

Varmt välkommen att anmäla dig till detta kostnadsfria webinar som är riktat till dig som är nyfiken på att veta vad vår framgångsrika HPA-modell är för något och vilka verktyg och strategier vi har i vår tradingmodell. Du kan läsa lite kort här nedan om vad som ligger till grunden av vår tradingmodell:

När du anmält dig till detta webinar så kommer vi att maila dig länken till Zoom.

Vad är HPA-modellen?

Vår tradingmodell (HPA- modellen) är baserad på HPA-axeln (Hypothalamic-Pituitary-Adrenal axis) som är en del av kroppens stressresponsystem och det är det som ligger till grunden till vår tradingmodell.

Genom att förstå och hantera HPA-axelns reaktioner på tradingmiljön kan traders förbättra sin förmåga att hantera stress, fatta mer rationella tradingbeslut och upprätthålla en stabil tradingprestation över tid.

Hypothalamus: I denna modell representerar hypothalamus tradingens stimuli, såsom marknadsnyheter, prisrörelser och handelsmönster. Hypotalamus är det första organet som reagerar på dessa stimuli genom att skicka signaler till hypofysen.

Tradingstimuli: Informationen som påverkar tradingbeslut kan komma från olika källor så som ekonomiska nyheter, teknisk analys av marknaden och sociala medier.

Hypofysen: Hypofysen fungerar som en central kontrollpunkt genom att utsöndra hormoner som ACTH som i sin tur stimulerar binjurarna.

Binjurebarken: Binjurebarken utsöndrar kortisol, ett hormon som är avgörande för kroppens reaktion på stress. I tradingmiljön kan kortisolnivåerna öka när en trader upplever stressrelaterade situationer, såsom snabba prisrörelser eller stora förluster.

Tradingreaktioner: Traders kan uppleva olika reaktioner på stress inom tradingmiljön, inklusive ökad hjärtfrekvens, ökad svettning, ökad impulsivitet eller till och med panikbeteende.

Effekter på tradingprestation: Ökade kortisolnivåer och stressrelaterade reaktioner kan påverka en traders prestation genom att minska fokuset, öka risken för impulsiva beslut och minska förmågan att göra rationella tradingbeslut.

Stresshantering: Liksom i kroppens stressrespons kan det vara avgörande för traders att hantera stressen i tradingmiljön. Detta kan inkludera att använda tekniker som mindfulness, djupandningsövningar, riskhantering och andra stressreducerande metoder för att bibehålla lugn och fokus under pressade situationer.

 

Har du frågor så är du varmt välkommen att maila oss; kurs@hjartnerpartner.se

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “0) Vad är HPA-modellen? – Digitalt webinar via Zoom. Den 3/6 kl.19.00-20.00 (kostnadsfritt)”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.