...

3) Teknisk analys steg 1. 5/9-3/10. Digitalt via Zoom.

kr5,790.00

Teknisk analys steg 1, 5 veckor 5/9 – 3/10.

Denna kurs i teknisk analys steg 1 är en grundkurs och passar dig som handlat med aktier men som nu vill utveckla dina kunskaper och börja med teknisk analys. Kursen är uppdelad på fem veckor och du deltar digitalt via Zoom varje torsdag kl.19.00 – 21.00.
Alla webinar spelas in så att du kan ta del av dem i efterhand.

Kursinnehåll.

  • Vad är teknisk analys och varför ska man använda det?
  • Trender, stöd, motstånd,
  • Indikatorer
  • Riskhantering
  • Workshop

Förkunskaper: Du bör kunna grunderna inom aktiehandel.

Pris: 5790 kr

Önskar du mer information, maila då till; kurs@hjartnerpartner.se

Category:

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “3) Teknisk analys steg 1. 5/9-3/10. Digitalt via Zoom.”

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.